MIRACOLUL DESĂVÂRȘIRII PRIN CUVÂNT

MIRACOLUL DESĂVÂRȘIRII PRIN CUVÂNT

Cred în miracol! Și miracolul nu ezită a mă surprinde pe potecile vieții, oferindu-mi norocul de-a întâlni oameni deosebiți prin rodnicia sufletească, prin imensitatea faptei și dăruirea necondiționată.

În cultura românească Domnul George CĂLIN excelează ca poet, prozator, critic literar, publicist, editor, diplomat. Este membru al Corpului Diplomatic și Consular Român, membru corespondent al Academiei Oamenilor de știință, membru al Asociației de Drept și Relații Internaționale, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Președinte executiv al Comitetului Național Român – Drepturile Copilului (Convenția ONU), membru al multor prestigioase organizații, societăți culturale și religioase, al cenaclurilor literare din țară și de peste hotarele ei,  ce întrec cifra de 30.  Numele său se asociază cu Societatea Culturală Apollon-România și cu Academia Internațională de Literatură și Artă, fiindu-le Președintele  de onoare, cu renumitele Lecții de Poezie, ce și-au rostogolit ecoul departe de hotarele României.  S-a remarcat printr-o vastă activitate de coordonator al diferitor publicații și  activități culturale, proiecte naționale și internaționale.  Este o trecere firească prin ternul vieții, veți zice. Nu, este un titan al culturii, cu sufletul, străin de orice mărire, ce umblă desculț pe pământul României, întru a-i alina rănile și a-i înmulți bucuriile.  Cu inima descheiată la toți nasturii pulsului, seamănă și crește, însuflețește și îndumnezeiește boabele frumosului, tăinuite în sufletele semenilor.  A însușit de la profesorii adevărați calea cea mai scurtă și cea mai sigură  în a transpune visul în carnea realității și de atunci sufletul i-a devenit un izvor, ce perpetuu dăruiește bucurii. O cunună de izbânzi, fapte mărețe,  vorbesc despre vrednicia Maestrului la rotungirea vârstei de șasezeci de ani, alături de Societatea Culturală Apollon-București, care sărbătorește la această dată cincisprezece ani de prosperitate („Vivat, crescat, floreat!”).

Mi-a surâs norocul, hărăzit de Cer, a mă înfrăți cu Societatea culturală Apollon – București, patronul spiritual al cărea este Nichita Stănescu,  ghidată de Ambasadorul cultural Convenția ONU-Geneva, Excelența Sa George CĂLIN. Am întâlnit acolo Oameni deosebiți din toată Țara: de la critici literari, scriitori, editori până la actori, artiști plastici, compozitori, interpreți, într-un cuvânt cultura în toată complexitatea ei. O Lume extraordinar de frumoasă,  ce înfruptă din izvorul Luminii, pe care îl diriguiește cu o dibăcie exuberantă Maestrul George CĂLIN.  Lecțiile de Poezie captivează prin atmosfera de sărbătoare, prin dialogul prietenos, constructiv, prin vibrații energetice copleșitoare, prin susținere amicală, prin umăr frățesc necondiționat, prin iubire de semeni sinceră, radiantă, caracteristică doar sufletului românesc adevărat.  De la superbele Lecții de Poezie pleci nu doar cu amintiri frumoase, ci cu aripi larg desfăcute a zbor, cu un munte de inspirație în sufletul arhiplin de extaz și cu dorul de-a reveni iar și iar. Ușile Lecțiilor de Poezie Apollon-București sunt deschise pentru oricine este îndrăgostit de frumos, iar harta manifestărilor cuprinde nu doar orașul București, nu doar varia meleaguri din România, ci și localități din Basarabia.  Certamente, în fruntea acestui locaș al artelor se află un Om cu o forță creatoare colosală, de o modestie excepțională, de o bunătate uimitoare, cu elan măsurat nu în cuvinte, ci în pași măreți.  Un român, bun creștin,  ce-și trăiește menirea acasă, în România, luptă  pentru reîntregirea hotarelor ei, vechi, pentru prosperarea Neamului românesc, pentru păstrarea și înnoirea Icoanei sale, unice și veșnice, Limba română, fapt despre care mărturisește cu o sensibilitate aparte Domnia sa în lucrarea„ Limba Română”: „Rostită sau nerostită, limba română, rămâne o cumpănă de dor transmisă de pe buzele mamelor pe tâmplele noastre, albite de atâtea cuvinte: grâu, sânge, piatră, iubire, țară, neam, Miorița, Eminescu, Brâncuși, Carpați, Marea cea mare…, eșaloane de cuvinte care aleargă continuu spre orizonturi pure sau însângerate, dar întotdeauna veșnice…”  George CĂLIN,  Interpretarea Timpului, Editura Ro.cart, 2020, pag.357

Cum să nu admiri un patriot român ce iubește Basarabia și luptă peste puteri a o întregi cu Țara-mamă, care organizează de ani buni festivaluri  internaționale de creație literară :  „Grigore Vieru” „Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi!”, „Vis de toamnă”, Simpozionul internațional în memoria patrioților basarabeni Ion și Doina Aldea-Teodorovici „Lacrimi de nemurire”; Un Scriitor român excelent, ce a editat în cincisprezece volume  Antologia-document „VIS cu NICHITA”  și care a înființat în Urziceni, Ialomița, Biblioteca  APOLLON, unde adună o colecție de cărți cu autografele autorilor.

Pe lângă dăruirea fără preget,  Poetul George CĂLIN  are în palmaresul publicistic o zestre impunătoare de volume de autor (poezie, proză, critică literară, lucrări științifice):

1999 – versuri „LITANII”

2005- poezie „ SINGURĂTATEA UMBREI”, poezie „NEȘTIUTA”, culegere de colinde „O, CE VESTE MINUNATĂ!”

2006 – versuri „ ÎN GRĂDINA CHETSEMANI”

2007 – versuri „SETEA DE REAL” , proză „CUVÂNTĂRILE TOVARĂȘULUI COTOI”

2008 – versuri „ETERNITATEA CÂMPIEI”, romanul „CLOPOTUL”,

2009 – versuri „CAUT LUMINA”, eseuri „POETUL DE GARDĂ”, versuri „101 poeme”

2010 – proză „RAPORT SECURIST”, versuri „101 POEME”-ediția a II-a, culegere de colinde „LA POARTA RAIULUI”

2011 –romanul „Clopotul”, ediția a II-a, versuri „UMBRA LUI IUDA”, versuri „TRUDITORUL DRAGOSTEI PE DRUMUL SPRE ORIENT”, monografia „ZIDITORUL CATEDRALELOR DIN CER”

2012 – monografia „UN DECENIU DE TRUDĂ ÎNTRU HRISTOS”, monografia „COLINDELE UNUI DECENIU”

2013 – versuri „BUNĂ DIMINEAȚA, FEMEIE!”, proză scurtă„ JURNALUL CĂUTĂTORULUI DE VISE”,

2014 – versuri „BLESTEMAT CU IUBIRE”, versuri „întru Lumină și Cuvânt”, roman CLOPOTUL, ediția a III-a

2015 – roman „BLESTEMUL”, versuri „URLETUL DRAGOSTEI”, versuri „SUB ARIPA ÎNGERULUI”,

versuri „ÎNTRU LUMINĂ ȘI CUVÂNT”, versuri „ZAPISUL IUBIRII”,

2016 – versuri „NEMISTUITELE LACRIMI”, versuri „LACRIMI PE FLORI DE LOTUS”, versuri „UMBRA CURCUBEULUI”, versuri „dimineața-n care fluturii au renăscut”, versuri „NELINIȘTI DE CEARĂ”,

Lucrare științifică „PSIHOLOGIA MARTORULUI MINOR”

2018 – versuri „POEMELE PRIETENIEI”, versuri „MÂNTUIEȘTE-MĂ, DOAMNE!”,

2019 – versuri „Cele mai frumoase poezii, Colecția Apollon-Briliant”

2020 – versuri „neMurirea Cuvintelor”, versuri „scrisorile poetului”, critică literară „INTERPRETAREA TIMPULUI”, versuri „Litaniile tumultului din noi”.

Publicistului, cercetătorului științific, criticului literar,  Domnului George Călin îi aparțin și:

186 de studii și articole publicate în volume colective;

228 de studii și articole publicate în reviste de specialitate;

162 recenzii la diverse volume literare și științifice;

228 de articole și consemnări în limba română;

356 participări la simpozioane, întruniri științifice și conferințe naționale și internaționale;

a organizat și coordonat 318 simpozioane, festivaluri, congrese și conferințe  naționale și internaționale;

a primit peste 300 de „Diplome de excelență” de la diverse societăți și asociații culturale din țară și din străinătate;

deține 8 „Acte de recunoștință” de la diverse societăți și asociații culturale din țară și străinătate;

Se bucură de o cunună solidă de distincții, medalii, peste 35 la număr, și este onorat cu multe premii, în special de gradul I, printre care Trofeul „UNESCO-2014”; Medalia de aur „Alexandru Ioan Cuza”, Senatul României, 2011;  Medalia „Libertate și independență” Geneva, ONU, 2015;  În anul 2011, Academia Europeană a Societății Civile din Republica Moldova îi acordă titlul de OMUL ANULUI, 2011- Premiul de Poezie al Revistei Uniunii Scriitorilor  din Republica Moldova, „Literatura și arta”, Premiul „Mihai Eminescu” al Academiei Române ș.a.

Am menționat doar un strop din activitatea atât de prodigioasă (îi puteți urmări  vastitatea în lucrarea „Interpretarea Timpului”, editura Ro.cart, 2020, paginile 477-494),  care ne permite să-l calificăm pe Domnul George CĂLIN cu titlul de Om-Lumină, trimis de Dumnezeu pe Pământ, să apere adevărul istoric, să înalțe frumosul la culmi nebănuite și să ne dezvăluie, prin ardere proprie, miracolul desăvârșirii prin Cuvânt.

(Scriind aceste rânduri, m-am dus cu gândul la Cârma Țării, îndrăznind a-mi imagina, unde ar ajunge România, dacă ar avea norocul de-un asemenea cârmuitor, român până-n măduva osului, harnic  în a sluji Neamul și cu sufletul plin de credință în bunul Dumnezeu… )

Azi, când Excelența Sa, Domnul George CĂLIN, rotungește șasezeci de inele în pomul vieții, îi urez o sănătate de cremene,  bucurii nelimitate,  un potop de vise realizabile, inspirație impetuoasă și rodnicie neobosită condeiului dibaci!  Să ne fie Lumină până la ultima picătură de viață, cât mai lungă și cât mai posibil de plină, iar inconfundabila „Îngenunchere”, pe care a însăilat-o cu palmele sufletului în versuri sublime: „dacă aș putea plânge/ mi-aș amesteca lacrimile cu vin/ să vă îmbătați de durerea sufletului meu…//  dacă aș putea plânge/ m-aș transforma într-o ninsoare/venită în zori puternică..,/acaparatoare, /v-aș ninge pe toți,/ fără de vânt/ cu fulgi mari..,/ liniștiți,/ acoperindu-vă…// dacă aș putea plânge/ răgușit.., întretăiat.., tainic/ v-aș îngenunchea în sângele meu/ iubindu-vă…” să-i fie un tricolor în izbânzile, ce-i vor marca urcarea până la adâncă desăvârșire! Urmele rodnice, cu atâta har sculptate pe fața mănoasă a pământului românesc, să le umple timpul  cu parfumul eternității! Rădăcinile sufletului să le țină strâns lipite de vatra românească, ca cei ce simt duminica lor, să înfrupte din seva lor învierea prin Cuvântul atât de excepțional grijit, cu mirul irepetabil, al Limbii române.

La mulți și binecuvântați ani întru împlinirea supremă a menirii de Om-Lumină, Excelenței Sale George CĂLIN alături de familia frumoasă, de prietenii adevărați, care-i poartă respectul și se bucură pentru fericita ocazie, ce se oferă să-i convingă, că miracolul totuși există!  Și miracolul poartă numele GEORGE CĂLIN.

24 februarie 2021      Maria Botnaru

Sursă imagini: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013938812338

Acest articol a fost publicat în DEDICAŢII POETICE, DOCUMENTE ŞI MATERIALE, ȘTIREA ZILEI, FELICITĂRI ŞI OCAZII, POEZIS. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.