EROII TIGHINEI- MARTIRI NECUNOSCUŢI AI BASARABIEI (1)

 EROII TIGHINEI-MARTIRI NECUNOSCUŢI AI BASARABIEI (1)

Există în istorie nume ale unor oameni, care au făcut pentru Ţara sa mai mult decât poate face o fiinţă umană-au murit pentru Ea, pentru întregirea ei, pentru restabilirea unui adevăr istoric, dar şi strămoşesc; pentru prosperarea ei, pentru ca să nu le fie ruşine în faţa generaţiei care va veni în locul lor…

Cu regret, numele acestor eroi ai Basarabiei- eroi ai României a fost umbrit se situaţia social-politică din Ţară, de trădările la nivel naţional, de lichelele„istorice”, care au falsificat istoria şi au scos în evidenţă tot felul de gunoaie sociale sau false valori; în perioada comunistă documentele despre aceşti martiri ai Neamului Românesc au fost arse sau ascunse în arhive sub şapte lacate…

Basarabia este împânzită cu monumente  şi cimitire ale străinilor(preponderent ruşi,ucraineni,turci, tătari, evrei, beloruşi etc.) construite şi îngrijite pe banii noştri.Suntem mintioşi, nu? Aceştea au venit pe pământul nostru şi ne-au ucis buneii şi părinţii, ne-au violat şi batjocorit femeile, de-au dat foc la biserici şi la case, ne-au  deportat sute de mii de semeni de-ai noştri în Siberia şi Altai…iar noi, le construim monumente unul mai mare ca altul acestor ocupanţi, care se numesc eliberatori…A conştientizat oare vre-o unul din noi câte milioane de lei din bugetul statului Republica Moldova  au fost cheltuite de guvernarea comunistă (2001-2009) pentru  construcţia unor monumente noi şi repararea celor mai vechi în memoria ocupanţilor căzuţi în lupte pentru cucerirea Basarabiei?

Timp de peste 22 de ani, 1918-1940, URSS a promovat faţă de România o politică colonială şi expansionistă.În 1934 Maxim Litvinov, ministru sovietic de externe, i-a declarat lui Nicolae Titulescu următoarele: „…vom încerca să reluăm Basarabia prin toate mijloacele juridice şi militare care ne vor fi posibile”. În conformitate cu pactul Ribbentrop-Molotov, Germania şi URSS au distrus Polonia într-o lună.Germania a atacat Anglia şi Franţa, au fost ocupate Olanda şi Belgia, iar URSS a atacat Finlanda, apoi Stalin s-a răfuit cu Ţările Baltice. De fapt, la 28 iunie 1940 Stalin a pornit războiul împotriva României. Documentele de arhivă confirmă că la 28 iunie 1940, 36 de divizii (420.000 de ostaşi şi ofiţeri) ale URSS au atacat România, anexând Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa. România n-a cedat, dar nu a putut să reziste invaziei sovietice. Din punct de vedere tactic, România a procedat corect. S-a salvat. În caz contrar, putea fi cucerită în întregime de către U.R.S.S. şi împărţită între U.R.S.S., Ungaria şi Bulgaria. Tragedia României constă în faptul, că Uniunea Sovietică nu s-a mărginit numai cu aceste anexări. În opinia istoricilor Victor Suvorov şi Alexandr Necrici, Stalin se pregătea să atace România şi să ocupe zonele petroliere din regiunea Ploieşti. În Basarabia, a fost pregătită armata a 9-a, care avea misiunea să atace la 6 iulie 1941 statul român. La 27 septembrie 1940 Ion Antonescu a menţionat la şedinţa guvernului că „punctul nevralgic pentru România rămâne cel rusesc”. În partea de est, Rusia contesta graniţa României, care între 1877 şi 1918 a fost canalul Chilia. Comandamentul rusesc încerca Să strămute frontiera mai la sud, fapt care ar fi răpit aproape o şeptime din debitul de apă al canalului Chilia. Deplasând frontiera mai la sud cu 5 kilometri, conducerea U.R.S.S. încerca să închidă portul Sulina. La 26 septembrie 1940, unităţile militare sovietice au atacat o şalupă românească. Mareşalul Ion Antonescu menţiona că „Rusia încearcă două mari manevre: prima este pătrunderea în Comisia internaţională, adică în regimul internaţional al Dunării până la Bratislava, a doua, Rusia voia să lipsească statul român de posibilitatea navigării pe canalul Chilia. „Dacă ieşim din canalul Chilia – spunea Ion Antonescu – atunci ieşirea la Marea Neagră a ţării noastre este aproape compromisă”.

În perioada 3 iulie 1940-22 iunie 1941, URSS a încercat să ocupe mai multe teritorii Româneşti, a declanşat 39 de operaţii teroriste, care s-au soldat cu morţi, răniţi, răpiri de persoane, capturarea vaselor militare şi civile ale României de la Dunăre. La 25-26 octombrie 1940, trupele sovietice au atacat 4 monitoare româneşti, au încercat să ocupe insulele Dalerul Mare şi Salangik. La 2 ianuarie 1941 nouă nave militare sovietice au atacat mişeleşte forţele armate române de pe canalele Starî-Stambul şi Bistriţa. Între 3 iulie 1940-22 iunie 1941 aviaţia sovietică a violat spaţiul aerian românesc de 265 de ori, pătrunzând banditeşte până în Valea Siretului şi Vatra Dornei din Carpaţi. U.R.S.S. avea pe teritoriul Basarabiei 420.000 de ostaşi şi ofiţeri, mai mult decât contingentul armatelor a 3-a şi a 4-a româneşti luate împreună. României i s-a impus o stare nedeclarată de război. După 28 iunie 1940 U.R.S.S. pregătea consistent noi operaţiuni militare. Prevenind o eventuală agresiune, România s-a pregătit, şi la 22 iunie 1941 a început lupta sfântă pentru eliberarea teritoriilor, care se aflau temporar sub ocupaţia sovietică. Se ştie, că la 23 noiembrie 1940 Ion Antonescu a semnat la Berlin protocolul de aderare a României la pactul tripartit sau „pactul anticominternist”. N-a existat nici un document prin care România ar fi devenit aliat al Germaniei. Hitler şi Stalin erau deopotrivă primejdioşi pentru România. Participarea României în lupta pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord n-a făcut precedată de încheierea unei convenţii militare, care ar reglementa multiplele aspecte ale relaţiilor dintre România şi Germania. În concepţia lui Hitler, mai presus de tot era Germania. El nu admitea o adevărată coaliţie, în care toţi partenerii se întâlneau să realizeze o strategie unică.

Armata română n-a avut misiuni de luptă independentă de armata germană, dar îndeplinea anumite misiuni speciale. România nu avea statutul de aliat, ci era considerată ca „stat participant”. În luptele de eliberare a Basarabiei au participat armatele a 3-a şi a 4-a române şi armata a 11-a germană. Armata a 3-a română (comandant-general de corp de armată, Petre Dumitrescu) avea scopul de a înainta şi a elibera Bucovina şi Ţinutul Herţa, iar Armata a 4-a română (comandant General de corp de armată Nicolae Ciupercă) activa pe linia Iaşi-Ungheni şi până la Dunăre. Pe tot frontul româno-sovietic acţiona Armata a 11-a germană (comandant Eugen von Schobert). Ea lupta pe linia dintre Comarna şi Cârlibaba. În Basarabia şi Bucovina se aflau în faţa armatelor române, armatele a 19-a şi a 9-a sovietice şi armata specială sovietică de pe litoralul Mării Negre.

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova se păstrează  documente de arhivă, care fac lumină în lupta basarabenilor(care s-au alăturat la armata dezrobitoare condusă de Mareşalul Ion Antonescu)împotriva ocupanţilor sovietici începând cu 22 iunie 1941.

În Războiul de Eliberare Naţională 1941-1944 au luptat şi căzut cu moarte de erou mulţi, foarte mulţi români din Basarabia. Prin aceste rânduri modeste şi documente inedite vreau sa restabilesc bunul nume ale multor martiri, căzuţi pentru eliberarea Ţării de bolşevism, pentru revenirea la Patria-Mamă , pentru prosperarea Neamului nostru românesc.Acest articol poate fi calificat drept un început,al unui material amplu despre toţi martirii din Basarabia, Bucovina şi Transnistria căzuţi cu moarte de eroi pentru independenţa Patriei.

În dosarele de arhivă am depistat  documente ale eroilor din Judeţul Tighina. Este vorba de un document extras din dosarele Prefecturii  Judeţului Tighina intitulat: Tabel de eroi din cuprinsul Judeţului căzuţi pe câmpul de onoare în lupta contra bolşevismului”

 1. TULBURE EMANOIL      MAIOR       BOTNĂREȘTI   SCULENI ( BĂLȚI)   IULIE 1941
 2. SURDU NICOLAE      CPT.             ȘERPENI                   DALNIC               AUGUST 1941
 3. PARASCHIVESCU  C-TIN        CPT              CĂRBUNA               DALNIC              1942
 4. COSTIN GHEORGHE                CPT              CĂINARI    DALNIC         21  SEPT  1941
 5. AFTENIE  C-TIN      LT.          TĂNĂTARI          BEREOZOVCA     24 SEPT 1941 
 6. NISTOR C-TIN        LT.                                   TIGHINA                     –                                 –
 7. POPOVIC  TEODOR                  LT                 TARACLIA                  –                                 –
 8. PARASCHIVESCU  D-TRU       LT                 SĂLCUȚA                    –                                –
 9. PLĂMĂDEALĂ  VICOL          LT.                PUGĂCENI     ODESSA        23 AUG  1941
 10. PÂRVU  EUGEN                          LT                        –            –                                           –
 11. BĂRZĂTESCU  NICOLAE          LT              TARACLIA   ODESSA   12  AUGUST 1941
 12.   BÂRZĂTESCU   NICOLAE       LT                  TVARDIȚA                       –                      –
 13. ION VASILE                                 SLT                 STURZENI                        –                       –
 14. NICOLAE VASILE                       SLT                 HÂRTOP                           –                        –
 15. NĂNESCU  PETRE                      SLT                 CIOBUREIU                –    18  AUG. 1941
 16. POPESCU  NICOLAE                 SLT                  BALMAN         CARPOVA      SEPT. 194?
 17. STARICEOS   HARTION            SLT            AVDARNA      SEVASTOPOL       –
 18. IOSIFIDE    CONSTANTIN        SLT            FEȘTELIȚA                      –                         –
 19. IOAN  T. DUMITRU                   SLT             FEȘTELIȚA                –                        –
 20. STAN  VASILE                             SLT           FEȘTELIȚA               –      16  FEB  1942
 21. COJOCARU   ARSENIE         SLT    GURA-BÂCULUI   CUBAN          –
 22. OSTAP  NICOLAIE                     SLT         GÂRBOVĂȚ               –   21  NOIEM. 1942
 23. POPOV  TEODOR            SLT     CÂRNĂȚENI    COTUL   DONULUI   7 DECEM. 1942
 24. BUZILĂ  ALEXANDRU              SLT             SATU  NOU         ALADÂR    7 IUNIE 1942
 25. BOCANCEA  ANATOLIE         SLT        CIMIȘLIA         SEVASTOPOL   22 AUG.  1941
 26. VLAH  ION                                  SLT       COMRAT     ODESSA          2 DEC.1941
 27. CHIRCAN   JONVIR     SERG.TR    ROMANEȘTI    COTUL  DONULUI  22  IUN  1942
 28.  CECAN  LEONID       SERG.TR             CANGURA    CP.  OANCEA              –
 29. SIMION  VASILE                       SERG.TR              SAIȚI         –             1 SEPT. 1941
 30. ERDEȘ VICTOR                          SERG.TR        HAGIMUS    ALEXANDROVCA          –
 31. NEACȘU  ION                             SERG.TR              TIGHINA
 32. TARNĂVEANU  GH.              SER.TR                   GRIGORENI             –            –               –
 33. ȚANDRONI  PETRE                 SERG.TR                 GURA-BÂCULUI            –                  –
 34. ITEANU  ILIE                             SERG.                       SĂRĂȚICA                 22  OCT. 1942
 35. FRUNZĂ  GHEORGHE            SERG.        TIGHINA    COTUL  DONULUI     AUG 1941
 36. CRĂCIUN  DĂNILĂ                 SERG.          BULBOACA         ODESSA          2   AUG.1941
 37. SOARE  GHEORGHE               SERG.         DELACĂU            ODESA       26  IUN.    1942
 38. DELIU  VICTOR                         SERG.            TALMAZA          BACHI SARAI                –
 39. MATEEVICI  ȘTEFAN              SERG.          CIUFLEUȚI          CUBAN              1943
 40. APAN   GHEORGHE          SERG.        CURUGICA        STALINGRAD      3 FEBR.1943
 41. BĂRBĂIAN   ION                  SERG        HÂRTOP             MOGHILIOV    3 AUG. 1941
 42. TĂBĂCARU   ION                SERG          COMRAT                                       –
 43. CARAGACEANU         CAPR.      CHIRCĂIEȘTI    COTUL  DONULUI 28 NOIEM.1942
 44. COTRUC  IACOB          CAPR.       CÂRNĂȚENI       ȚIGANCA     18   AUG.  1941
 45. JELEV  ION            CAPR.TR     VALEA-PERJII    COTUL-DONULUI   NOIEM.1942
 46. COMERZAN  TEODOR  FRUNT.   COBUSCA VECHE  COTUL-DONULUI  20.11. 1942
 47. MELENTI  ION         FRUNT. TR.       I. CH.  DUCA      FRIEDENTAL       SEPT. 1941
 48. MOTICA  CONSTANTIN         FRU IALPUGENI             DALNIC  15  SEPT. 1941
 49. BOGHIU   VASILE    SOLD.            BULBOACA            ODESSA     24   NOIEM. 1942
 50. CIOBOTARENCU  ANDREI      SOLD.     CHIȚCANI             –            13   OCT.   1942
 51. PLĂMĂDEALĂ  ATANASIE      SOLD.               PUGĂCENI          –    6  FEB.  1942
 52. BEȘCHIERU  SIMION  SOLD. TODIREȘTI VALEA SĂRATĂ (C-ALBĂ)24.07.41 
 53. NIGAI  PETRE         SOLD.         TODIREȘTI   MOGHILIOV   4  FEB.  1942
 54. COLESNICENCO  VLAD             SOLD.           TIGHINA                –                          –
 55. FURTUNA  ANDREI      SOLD            TIGHINA                –                              –
 56. LAȘCU   PROFIR            SOLD.                   POPEASCA  –                11  APR  1943
 57. LEAH  NICOLAIE           SOLD.            TARACLIA                   ODESSA       1942 
 58. VERCEAC  ROMAN                      SOLD.      TARACLIA        ODESSA         1942
 59. ALEXANDRU   LUCA   SOLD.  CIOARA –MURZA   COTUL DONULUI  1 DECEM1942
 60. MORARU  CONSTANTIN          SOLD.       EMENTAL     CP. DOINA  HOTIN  1941
 61. VASLUIANU  GRIGORE             SOD.         BAIMACLIA         –        9 OCT. 1941
 62. NECULCEA  VASILE        SOLD.               IALPUJENI      DALNIC  15  SEPT.   1941
 63. NEGURĂ  TEODOR        SOLD.       CIMIȘLIA                  NICOLAEVCA  26  OCT. 1942
 64. NEGURA  VASILE           SOLD.        CECUR-MINJIR                    –                  –
 65. CIOBANU  DAVID            SOLD.      GRADIȘTEA              DALNIC          21   SEPT. 1941
 66. SÂRBU  VASILE               SOLD.     DEZGHINGEA  VIGODA( ODESSA) 30 AUG.1941
 67. HURMUZACHE  VASILE   SOLD.      ABACLIA                  BEȘTIMAC       1941
 68. CHILINICIUC  TEODOR    SOLD.      ABACLA  COTUL  DONULUI   20  OCT. 1942
 69. GRECU  ION      SOLD.                  ABACLIA        SEVASTOPOL    5 NOIEM. 1941
 70. CIOBANU  CHIRILĂ       SOLD.      ABACLIA          CIMIȘLIA            16 IUN.  1941
 71. CAPSOMIN   GHEORGHE         SOLD.          CHIRSOVA     UCRAINA         1941
 72. TICU  CONSTANTIN   SOLD.       TOMAI   S. P. ZI.  612  TGH      26  OCT.  1942
 73. BERGAI  CHEORGHE   SOLD.     TOMAI     CAUCAZ             30 IUN. 1943
 74. ELIȚĂ  MACARIE      SOLD.      VALEA  PERJII  COTUL  DONULUI    NOIEM. 1943
 75. GROZDEV  FILIP       SOLD.     ROMANEȘTI  COTUL  DONULUI   2  DECEM 1942
 76. STRATU  GHEORGHE    SOLD.   ROMANEȘTI  COTUL DONULUI   2 DECEM. 1942
 77. SOROCARJ  ION     SOLD.        TARACLIA         BOLȘOI       20 NOIEM. 1942

Pentru claritate vă comunic, ca după numele martirului, urmează, gradul militar pe care-l avea, localitatea de baştină, locul  unde a căzut şi data, luna şi anul decesului

Iar pentru  confirmare, anexez şi copia xerox al documentului respectiv:

 Alexandru Moraru, istoric-arhivist şi publicist

 

Acest articol a fost publicat în TIGHINA IN ISTORIE ŞI ARTE și etichetat , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.